Hình Thức Thanh Toán

Thanh toán qua hình thức chuyển khoản không yêu cầu bạn cung cấp các thông tin thanh toán cá nhân có tính bảo mật.

Chuyển khoản ngân hàng sau khi hoàn tất đặt hàng trên website.

 

Ngân hàng Techcombank
Chủ tài khoản: Nguyen Ngoc Linh 
Số tài khoản: 8984581938


Nội dung chuyển khoản theo cú pháp: [MÃ ĐƠN HÀNG] - [SĐT ĐẶT HÀNG]

Với phương thức chuyển khoản, vui lòng thực hiện thanh toán trong vòng 12 giờ sau khi đặt hàng. Đơn hàng sẽ bị hủy nếu chưa nhận được chuyển khoản trong thời gian trên.